tel.: 0905 560 779

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny :-(

Rehabilitačné pomôcky

posturomed-compact-m b

Posturomed Compact+DARČEK!!

SKU:

Cena: 1 375.00 €

Každý pohyb človeka je len tak dobrý, do akej miery mu to umožní posturálny systém. Ten spracováva množstvo informácií z proprioceptívnych, exteroceptívnych a iných receptorov a čidiel a zaisťuje prevedenie a zautomatizovanie priebehu pohybu. Funkčný posturálny riadiaci systém stabilizuje proti gravitácii. Dosiahnutie dobrej svalovej koordinácie nie je vždy ľahké. Je to však nutné pri mnohých funkčných posturálnych poruchách, ako je instabilita kĺbov, funkčné poruchy držania tela, idiopatickej skoliózy a početné pooperačné stavy. S novou tréningovou pomôckou POSTUROMED môžete vykonávať cvičenia s úplne novou kvalitou. Vďaka novej technológii s vlastnou vymedzenou frekvenciou a tlmenými výchylkami tréningové plochy pracuje POSTUROMED na princípe rytmickej stimulácie, a tým Vám umožňuje cielene dávkovať tréning. Pomocou vhodne zostavených, ale jednoduchých cvikov dosiahnete žiadanej stimulácie motorických čidiel. Tým docielite podstatné zlepšenie pripravenosti pohybového aparátu ku korektúre držania tela a zlepšíte tak koordináciu svalov klinicky instabilných nosných kĺbov. Miesto často používaného výrazu "senzomotorický tréning" sa tu objavuje výraz "posturálny tréning", vďaka ktorému a vhodne zvolenému cvičenie na pomôcke POSTUROMED, sa zlepšuje posturálna reakcie človeka. Systém POSTUROMED bol vyvinutý v rokoch 1993-95 MUDr. Eugenom Rašev zo Schweinfurte v spolupráci s katedrou rehabiliatce FTVS Univerzity Karlovej v Prahe a firmou Haider - Bioswing z Nemecka.
 
Pre koho je cvičenie vhodné?
POSTUROMED je neurologicko - ortopedická terapeutická a tiež tréningová pomôcka.
 
Klinickej indikácie:
poúrazové a pooperačné stavy v oblasti trupu a dolných končatín, klinické poruchy s posturálnej funkčnou patológiou (instabilita členkových a kolenných kĺbov, hlavne po operácii skrížených väzov (3), stavy po implantácii TEP, konštitučná alebo lokálna hypermobilita chrbtice a pod.
 
Všetky funkčne podmienené poruchy zakrivenia chrbtice (1): tzv juvenilná guľatý chrbát (1), chabé držanie tela, odstávajúce lopatky (1) (2), idiopatickej skoliózy (hlavne u detí a mládeže)
 
Všetky stavy po operáciách kolena:
vady klenby nožnej (predovšetkým u detí (1), neúplné ochrnutie v oblasti trupu, polyneuropatie (u ktorej prevažuje porucha proprioceptívna aferencia - nie je vhodné použitie pri preukázanej závažnej poruche postranných povrazcov miechových), roztrúsená skleróza (1) (*) (tu je nesmierne dôležité , aby medzi cvičením boli dostatočné prestávky). Ambulantná rehabilitácia: preventívne koordinačný tréning v oblasti športovej a fitnesscentra.
 
(1) cvičenie na POSTUROMED musí byť doplnené rehabilitačné a základnou terapiou poruchy svalovej rovnováhy vo funkčných pohybových reťazcoch a s inštruktážou správneho držania tela
(*) v spojení s rehabilitačnou terapiou a zvlášť potom so stimulačným opatrením a fyzikálnou terapiou pre oslabené svalstvo
(2) v spojení s cvičením s theraband
(3) zásadne len vtedy, ak sa pri pohybe už neprejavujú známky kĺbovej iritácie (= rozsiahlejšie opuchy, markantné obmedzenie pohybu a bolesť). Proprioreceptory môžu dobre fungovať len vo vhodnom prostredí. Zo skúseností vieme, že po plastikách skrížených väzov je možné začať s korektúrami obvyklé ochabnutosti m vastus medialis a lateralis najskôr 12 týždňov po operácii. Podľa arthroskopického vyšetrenie už po niekoľkých týždňoch - vždy závisle na reaktibilite pohybového systému.