tel.: 0905 560 779

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny :-(

Rehabilitačné pomôcky

posturomed-202-m b

Posturomed 202+DARČEK!!

SKU:

Cena: 1 652.00 €

 Proprioceptívna posturálna tréning - tj preventívne koordinačný tréning podľa Dr Raševa

 
Každý pohyb človeka je len tak dobrý, do akej miery mu to umožní posturálny systém.
Ten spracováva množstvo informácií z proprioceptívnej, exteroceptívnej a iných receptorov a čidiel a zaisťuje prevedenie a zautomatizovanie priebehu pohybu. Funkčný posturálny riadiaci systém stabilizuje proti gravitácii. Dosiahnutie dobrej svalovej koordinácie nie je vždy ľahké. Je to však nutné pri mnohých funkčných posturálnych poruchách, ako je instabilita kĺbov, funkčné poruchy držania tela, idiopatickej skoliózy a početné pooperačné stavy.
 
S novou tréningovou pomôckou POSTUROMED môžete vykonávať cvičenia s úplne novou kvalitou. Vďaka novej technológii s vlastnou vymedzenou frekvenciou a tlmenými výchylkami tréningovej plochy pracuje POSTUROMED na princípe rytmickej stimulácie a tým Vám umožňuje cielene dávkovať tréning. Pomocou vhodne zostavených, ale jednoduchých cvikov dosiahnete žiadané stimulácie motorických čidiel. Tým docielite podstatné zlepšenie pripravenosti pohybového aparátu ku korektúre držania tela a zlepšíte tak koordináciu svalov klinicky instabilných nosných kĺbov. Miesto často používaného výrazu "senzomotorický tréning" sa tu objavuje výraz "posturálny tréning", vďaka ktorému a vhodne zvolenému cvičeniu na pomôcke POSTUROMED, sa zlepšuje posturálna reakcie človeka. Systém POSTUROMED bol vyvinutý v rokoch 1993-95 MUDr . Eugenom Rašev zo Schweinfurte v spolupráci s katedrou rehabiliatce FTVS Univerzity Karlovej v Prahe a firmou Haider - Bioswing z Nemecka.
 
Pre koho je cvičenie vhodné?
POSTUROMED je neurologicko - ortopedická terapeutická a tiež tréningová pomôcka.
 
Klinickej indikácie:
poúrazové a pooperačné stavy v oblasti trupu a dolných končatín
klinické poruchy s posturálnej funkčnou patológiou ( instabilita členkových a kolenných kĺbov , hlavne po operácii skrížených väzov
stavy po implantácii TEP
konštitučná alebo lokálna hypermobilita chrbtice apod
Všetky funkčne podmienené poruchy zakrivenie chrbtice.
tzv juvenilná guľatý chrbát
chabé držanie tela
odstávajúce lopatky
idiopatickej skoliózy ( hlavne u detí a mládeže )
Všetky stavy po operáciách kolena
vady klenby nožnej ( predovšetkým u detí )
neúplné ochrnutie v oblasti trupu
polyneuropatia ( u ktorej prevažuje porucha proprioceptívna aferencia - nie je vhodné použitie pri preukázanej závažnej poruche postranných povrazcov miechových )
roztrúsená skleróza ( tu je nesmierne dôležité , aby medzi cvičením boli dostatočné prestávky na cvičenie )
Ambulantná rehabilitácia
preventívne koordinačný tréning v oblasti športovej a fitnesscentra
 
Cvičenie na POSTUROMED musí byť doplnené rehabilitačnou a základnou terapiou poruchy svalovej rovnováhy vo funkčných pohybových reťazcoch a s inštruktážou správneho držania tela v spojení s rehabilitačnou terapiou a zvlášť potom so stimulačným opatrením a fyzikálnou terapiou pre oslabené svalstvo v spojení s cvičením s theraband zásadne len vtedy, ak sa pri pohybe už neprejavujú známky kĺbovej iritácie (= rozsiahlejšie opuchy, markantné obmedzenie pohybu a bolesť). Proprioreceptory môžu dobre fungovať len vo vhodnom prostredí. Zo skúseností vieme, že po plastikách skrížených väzov je možné začať s korektúrami obvykle ochabnutosti m. vastus medialis a lateralis najskôr 12 týždňov po operácii. Podľa arthroskopického vyšetrenie už po niekoľkých týždňoch - vždy závisle na reaktibilite pohybového systému.